Als bioloog en beeldhouwer word ik geinspireerd door de natuur. Dieren, hun vorm, bewegingen en hun gedrag fascineren mij als bioloog en beeldhouwer. Met mijn beelden druk ik die fascinatie uit. Sterker nog, ik gebruik de dieren om mijn gevoelens te verbeelden. Door de typische houding en het gedrag te kiezen van een specifiek dier kan ik mijn gevoelens verbeelden.

Me trots voelend als een Pauw, wordt een Pauw die zijn mooie veren toont, baltsende Kraanvogels verbeelden mijn verliefdheid.

In het process van het creeren van een beeld gebruik ik geen schetsen maar begin ik met het modelleren in was. Het is voor mij de uitdaging om het vage beeld dat in mijn hoofd zit te boetseren in was met mijn handen.

Ik maak realistische figuratieve beelden. Het is niet mijn bedoeling om een exacte copie te maken van het dier in zijn houding. Het is mijn interpretatie van het gedrag en de beweging van het dier. Ik wil de dieren in zo‘n houding weergeven  dat het lijkt alsof  ze gaan bewegen. Het robuuste bronzen beeld moet er uit zien alsof het gaat bewegen.

De beelden worden "cire perdu" , verloren was,  gegoten door bronsgieterij Custers in Grathem. Ik heb mijn eigen stijl van boesteren ontwikkeld, met kenmerkende patins en een persoonlijke toets op de bronzen huid van de beelden.

Het is de oorspronkelijke ambachtelijke manier van werken, die mij boeit in het maken van bronzen beelden. Het brons is een duurzaam robuust materiaal dat het beeld een tijdloos karakter geeft en door het patin tot leven brengt.

Ik maak mijn beelden in series van maximaal 12 exemplaren.

Ik ben 20 jaar geleden als autodidact begonnen met beeldhouwen. Door met met verschillende beeldhouwers en bronsgieters samen te werken heb ik de technieken geleerd om mijn beelden te maken. Sinds 15 jaar exposeer ik bij verschillende galerien in verschillende steden in Nederland.